Teknisk support på bank

Fråga: Jag arbetar som programmerare. Min arbetsgivare och gode man ber mig arbeta som teknisk support på en bank. Får jag göra det? Svar: Nej. Banken är hem för räntan. Tjäna inte banken och arbeta inte i dess tjänst.