Så är alla Ahl-ul-Bid´a

2539 – Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då domaren sätter sig ned på sin plats stiger två änglar ned för att vägleda honom så länge han inte dömer orättvist. Så fort han dömer orättvist stiger de upp och överger honom.” Påhittad berättarkedja. Dess sjukdom ligger i al-´Alâ’ bin […]

Ingen annan Mahdî än ´Îsâ

77 – Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns ingen annan Mahdî än ´Îsâ.” Motsägelsefull. Denna hadîth utnyttjar Qâdiyâniyyah för att propagera sin falske profet Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânîs profetskap. Denne man sade sig vara profet, därefter påstod han att han var ´Îsâ bin Maryam vars nedstigning innan Apokalypsen […]

64. Den siste profeten

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Därefter avslutade Han budskapet och profetskapet med Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). FÖRKLARING Det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâm). Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ”Vi har gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav […]

19. Vänligt kall har större inverkan

Därefter bistod Allâh honom med hans broder Hârûn för att verkligen undanröja alla ursäkter. Han lärde dem att kalla vänligt och mjukt, ty det har bäst inverkan på den Allâh vill vägleda: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ”Gå till Farao – han har gått för långt i […]

15. Så kom Yûsuf till makten

Det skulle bli Yûsufs utgångspunkt. Han skulle ta efter sina ädla förfäder, vara stolt över deras dogm och nedvärdera avgudadyrkarnas dumhet och idoldyrkan tillägnad statyer, kor och himlakroppar. Efter att tydligt klargjort, slagkraftigt kallat till Tawhîd och bekämpat avguderi underströk han sitt kall och argument med orden: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ”Ingen dömer utom Allâh…” […]

Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, […]

Dahlâns vidriga lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade: ”Till synes hävdade Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb att han var profet utan att lyckas konkretisera profetskapet1. I början månade han om historierna om de falska profeterna såsom Musaylamah Lögnaren, Sudjâh, al-Aswad al-´Ansî och Tulayhah al-Asdî. Innerst inne dolde han profetskapet. Om han hade kunnat demonstrera hävdandet skulle han gjort så. Han brukade säga till […]

Stjärnfall mot djävlar

Fråga: Pågår stjärnfall mot djävlar fortfarande eller upphörde de med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap? Svar: Ser ni inte stjärnfall på nätterna? De har inte upphört, de pågår fortfarande. Ser ni inte stjärnfall på nätterna? Det bevisar att de pågår fortfarande.