Ät inget som lagas i innovativa syften

Fråga: Är det tillåtet att köpa sötsaker tillägnade den profetiska födelsedagen? Är det tillåtet att äta av dem om de köps felaktigt? Svar: Ät inte det som lagas i samband med innovationer, ty egendomen är ofin.

Aqsâ-moskén är ingen Haram

Fråga: Är Aqsâ-moskén Haram liksom Den heliga moskén i Makkah och den profetiska moskén? Svar: Den är ingen Haram. Den är dock den tredje moskén när det kommer till helighet och föreskriven bön däri. Den är en av de tre moskéerna som man får resa till i dyrkande syfte: ”Det skall inte resas någonstans frånsett […]