Köp är inte gåva

Fråga: Jag har köpt mark av min moder. Anses hon prioritera mig framför mina syskon? Svar: Nej, inte om du har köpt den med dina egna pengar. Hon har inte gett den till dig. I så fall hade hon prioriterat dig framför dem. I och med att hon sålde den till dig så har hon […]