Då upphör tal på fredagen

Tha´labah bin Abî Mâlik sade: ”De brukade tala medan ´Umar satt på predikstolen. När böneutroparen blev tyst reste sig ´Umar och ingen talade längre.” Det bekräftar att allt tal upphör när predikaren inleder sitt tal och inte bara när han går uppför predikstolen. Inte heller förbjuder hans inträde i moskén två Raka´ât för moskén.

Flatulerande Sûfî predikar naken

Shaykh Ibrâhîm al-´Aryân… Då han kom till en stad brukade han hälsa till var och en, vuxna som barn, och namnge dem som om han vore uppvuxen där. Han brukade stå naken i predikstolen och predika varvid människorna blev oerhört uppmuntrade. Han brukade flatulera bland de äldre, anklaga andra för det och svära på det […]

10. Nionde beviset från Sunnah för Allâhs händer

9 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på predikstolen: ”På Domedagen skall Allâh (´azza wa djall) ta tag alla himlar och jordar i Sitt grepp varefter Han säger: ”Jag är Allâh!”1 1Muslim (2149) och Ibn ´Arafah i sin ”al-Djuz’” (9).

Upplyfta händer under fredagens bönhörda stund

Fråga: När imamen sätter sig ned på predikstolen på fredagen och böneutropet lyder börjar den bönhörda stunden. Skall personen som lyfter upp händerna i åkallan under böneutropet fördömas för det? Svar: Ja. Det finns inget bevis för att händerna skall tas upp under böneutropet. Det saknar bevis. Händerna skall inte tas upp under fredagens bönhörda […]