Predikant dricker under predikan

Fråga: Får predikanten dricka under predikan liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack mjölk på ´Arafah-dagen? Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade inte, han satt på sitt riddjur. Det är emellertid harmlöst för predikanten att dricka vid behov. Det är under bönens gång som det inte är tillåtet att dricka.

En gravdyrkare till morbror

Fråga: Predikanten i min stad kallar folk till gravdyrkan. En av dem som har påverkats av det är min morbror. Hur skall jag förhålla mig till honom? Svar: Råd din morbror. Klargör för honom att det är falskt och otillåtet. Tar han inte till sig skall du ta avstånd från honom och kapa banden med […]