Två uteblivna plikter, två sonoffer

Fråga: Ska personen som utelämnar två av vallfärdens plikter slakta två lamm? Svar: Ja. Varje soning är enskild. Den som exempelvis utelämnar steningen så att dess tid går ut och övernattningen i Minâ under Tashrîq-dagarna, sonar för varje utebliven plikt.

Största rättvisan och orättvisan

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Orättvisa är mörker på Domedagen.”1 Hadîthen varnar för orättvisa och påbjuder dess motsats, nämligen rättvisa. Hela föreskriften är rättvis, påbjuder rättvisa och förbjuder orättvisa. Allâh (ta´âlâ) sade: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ”Säg: ”Min Herre har påbjudit det som är rätt och rimligt.”2 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ”Allâh […]

Hävd munsköljning under fastan?

Fråga: Stämmer det att den fastande inte behöver skölja munnen i samband med tvagning? Svar: Nej. Munsköljning är en av tvagningens plikter såväl på dagen i Ramadhân som annars, för fastande och för andra. Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ”TROENDE! När ni går till bön, två då […]

Måste de fasta?

Fråga: Måste dementa, förståndshandikappade, barn och galningar fasta? Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ålägger bara kompetenta människor dyrkan. Det vill säga förståndiga människor. De som saknar förstånd är inte skyldiga att dyrka. Alltså behöver varken galningen eller barnet (som saknar urskiljningsförmåga) fasta. Detsamma gäller den förståndshandikappade som inte är lika drabbad som galningen. Inte heller […]

30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och […]

3. Trons utveckling i Madînah

Då islam fått stabilt fäste i människorna, utökade Allâh deras tro genom att ändra deras böneriktning från Jerusalem till Ka´bah. Han sade: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ”Ofta har Vi sett dig vända ansiktet mot himlen, och Vi skall låta […]

2. Tron i Makkah

Enligt regel, som är vårt bevis i sakfrågan, skall Qur’ânen följas. Allâh (ta´âlâ) sade: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1 Jag refererade till […]

Då upphör Sûfiyyahs dyrkelse

Bland Sûfiyyahs dyrkare finns panteister som tror på att Skaparen inkarnerar Sig i skapelsen och att det är möjligt för Honom att inkarnera Sig i en människa, ett rovdjur och andra varelser. När dessa panteister ser en vacker människa säger de: ”Måhända har Allâh inkarnerat Sig i henne.” De tenderar till att förkasta föreskrifter. De […]

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]

För att hamna i paradiset

Muslim sade: 14 – Abû Bakr bin Ishâq berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som […]