Två uteblivna plikter, två sonoffer

Fråga: Ska personen som utelämnar två av vallfärdens plikter slakta två lamm? Svar: Ja. Varje soning är enskild. Den som exempelvis utelämnar steningen så att dess tid går ut och övernattningen i Minâ under Tashrîq-dagarna, sonar för varje utebliven plikt.

Sittandes i Minâ

Fråga: Vårt tält låg i Muzdalifah. För att kunna vistas i Minâ åtminstone halva natten gick jag dithän under Tashrîq-dagarna. Är min handling extrem eller korrekt? Svar: Den är obligatorisk och inte extrem. Om du kan komma in till Minâ och tillbringa natten där, om än sittande, måste du göra det. Det är en av […]

Utelämnar en plikt och gör ett förbud

Fråga: En person i Ihrâm utelämnar en plikt och gör ett förbud. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona två gånger; en gång för den uteblivna plikten och en gång för det gjorda förbudet. En soning för varje skäl.

Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

Betalar mer och mindre Zakât-ul-Fitr

Fråga: Är det föraktfullt att betala mer i Zakât-ul-Fitr än vad plikten begär? Svar: Det är tillåtet och inte föraktfullt, menar de flesta lärde däribland ash-Shâfi´î och Ahmad. Det sägs dock att Mâlik anser det vara föraktfullt. Däremot är alla lärde ense om att det är olovligt att betala mindre än vad plikten kräver. Men […]

Betalas allmosa på hyresfastigheter?

Fråga: Betalas allmosa på hyresfastigheter? Svar: Allmosa betalas inte på fastigheter ämnade för uthyrning eller boende. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1 Fastigheten som du hyr ut är för egen vinning. Dock måste du betala allmosa på inkomsten som du besitter ett […]

Sjukling tillfrisknar efter betalad bot

Fråga: Sjuklingen betalade bot varefter han blev frisk. Måste han nu fasta de missade dagarna? Svar: Han behöver inte fasta de missade dagarna eftersom han har redan gjort sin plikt. Alltså är hans samvete rent.

Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

Vem frågar om kvinnans medgivande?

Fråga: Måste vittnet till vigseln fråga bruden om hon är nöjd med maken? Svar: Nej. Det är vigselförrättarens plikt. Det är vigselförrättarens plikt att ställa kvinnan den frågan.

Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land? Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.

238. Muslimen speglar sin broder

238 – Asbagh berättade för oss: Ibn Wahb underrättade mig: Khâlid bin Humayd underrättade mig, från Khâlid bin Yazîd, från Sulaymân bin Râshid, från ´Abdullâh bin Râfi´, från Abû Hurayrah som sade: ”Den troende speglar sin broder; när han ser en brist i honom rättar han till den.”1 FÖRKLARING Hadîthen klargör en allmän dom kring […]

Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, […]

Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare […]

2. Tron i Makkah

Enligt regel, som är vårt bevis i sakfrågan, skall Qur’ânen följas. Allâh (ta´âlâ) sade: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1 Jag refererade till […]

20. Inte obligatoriskt att tolka Allahs egenskaper

81 – Allâhs (ta´âlâ) namn och egenskaper kan inte begripas av intellektet, ty intellektet känner bara egenskapen som det antingen ser eller också dess like som det ser. Allâh (ta´âlâ) omfattas ju inte av blickar och inte heller har Han likar. Alltså känns Hans namn och egenskaper endast via Qur’ânen och Sunnah. I Qur’ânen och […]

Därför är inte samlingsbönen obligatorisk

al-Bukhârî sade: 674 – Zuhayr och Wahb bin ´Uthmân sade, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Om någon av er äter, skall han inte ha bråttom förrän han är klar ändock Iqâmah har lästs.”1 Vissa argumenterar med denna hadîth för att samlingsbönen inte […]

Väktare och fredagsbön

Fråga: Jag arbetar som moskéväktare i Frankrike. På grund av arbetet mister jag fredagsbönen. Syndar jag? Svar: Om det du arbetar med försvinner eller stjäls i fall du lämnar det, stannar du kvar på din arbetsplats som väktare. Men om du inte befarar det eller i fall en pålitlig person vikarierar för dig, måste du […]

Konvertit vågar inte täcka sig

Fråga: En brittisk kvinna har konverterat till islam och fruktar sin fader om hon tillkännager sin konversion till islam. Hon befarar att han skall misshandla och skada henne. Får hon utelämna täckelset och dölja sin konversion? Svar: Om hon inte förmår lämna sin fader, får hon undanhålla sin konversion till dess att hon förmår göra […]

Advokaten som advocerar orätt

Fråga: Är det tillåtet att arbeta som advokat om det innebär att man försvarar orätt? Svar: Det är inte tillåtet om man skall försvara orätt: وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ”Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig själva; Allâh är inte bedragares och […]

Kämpa för din rätt i domstolen

Fråga: I otrogna länder finns otrogna domare. Är det tillåtet att dömas av sådana domstolar? Svar: Ta din rätt. Det är okej så länge du tar din rätt och inte behandlar någon orättvist. Du får däremot inte dömas av deras lag för att behandla dem orättvist. Du får dock ta din rätt som föreskriften ger […]