Erinran i WC

Fråga: Människan ska alltid erinra sig Allâh. Det enda undantaget är att hon befinner sig på platser vari erinran är förmenad, som till exempel WC. Ska hon upphöra erinra sig Allâh helt och fullt i WC? Svar: Erinran i hjärtat gäller alltid och överallt, i WC och på andra platser. Däremot är det föraktfullt att […]

En Herre som gör vad Han vill

Shaykh och Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hârûn al-Khallâl sade i sin bok ”as-Sunnah”: Abû Bakr al-Athram berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hârith al-´Abbâdî berättade för oss: al-Layth bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Ash´ath säga: Abû Bakr, al-Fudhayls kollega, sade: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga: ”Det tillkommer inte […]

Ibn Rushd al-Hafîd: Allâh är uppe, ovanför himlen

Angående riktningen, så har de lärda alltid beskrivit Allâh (subhânah) med den till dess att Mu´tazilah dementerade den. Med tiden anammades dementin av senare Ashâ´irah däribland Abûl-Ma´âlî och de som tog efter honom. Föreskriftens uppenbara skildringar fordrar emellertid att riktningen bekräftas. Exempelvis sade Han (ta´âlâ): وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ”… […]

Det sade Ibn Rushd i ”al-Bayân wat-Tahsîl”

Suhnûn sade: ”En av av Mâliks kollegor underrättade mig att han satt hos Mâlik när en man kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han teg. Ånyo sade han: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han fortsatte tiga. Han frågade en tredje gång varpå Mâlik lyfte på huvudet i svarande syfte. […]

När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det: ”Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1 I boken ”al-Mudjtabâ” står följande: ”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.” 1al-Bahr […]

Ny konvertit utelämnar bön ibland

Fråga: Får den nye konvertiten som fruktar för sin religion undanhålla den och utelämna bönen i vissa sammanhang? Svar: Bönen får han inte lämna. Han får emellertid be på en undanskymd plats: وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ”Då sade en man som tillhörde Faraos hus, som […]

Fördömandet är relaterat till tillstånd

Fördömandet är relaterat till ett tillstånd och inte till en plats. Hadîtherna som fördömer höglandet sägs syfta på Iraks högland, ty vissa formuleringar nämner Öst. Irak ligger ju öster om Madînah. Historien intygar det. Det handlar alltså inte om Hidjâzs högland. Iraks högland har drabbats av prövningar och massakrer som Hidjâzs högland inte alls har […]

Var diskret och ligg lågt

al-Marrûdhî sade: ”Jag hörde Abû ´Abdillâh nämna de frommas karaktärer och säga: ”Jag hoppas att Allâh inte hatar oss. Hur skall vi jämföra oss med de människorna?” al-Abbâs sade: ”Jag hörde en man säga till Ahmad bin Hanbal: ”Jag har svurit men vet inte om vad.” Han sade: ”Om du ändå visste så att jag […]

Reserverar plats för att sova

Fråga: En person kommer en fredag till moskén och reserverar sin plats i första raden. Sedan går han längst bak i moskén för att sova två timmar. Är det tillåtet? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Reserverar han för att sova? Det är inte tillåtet. Han får reservera för att två sig, göra något ärende […]

8. Hadîth ”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan…”

96 – al-Mughîrah berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.

6. Hadîth ”Den som avsiktligt ljuger om mig…”

94 – Han berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1 Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Denna hadîth har återberättats av många följeslagare. 1Autentisk.

Låt kvinnan be i fred

Fråga: Vad är domen för att kvinnan alltid ber på samma plats i hemmet och dessutom på en bönematta? Svar: Låt henne be. Hindra inte henne. Låt henne be där hon vill. Hon vet bättre än du. Ni skall till och med lägga er i vad kvinnor gör i sina egna hem.

Erinrad inledningsbön

Fråga: Om jag glömmer bort inledningsbönen och kommer på den först efter att ha läst Basmalah. Skall jag läsa den då? Svar: Nej. Den är bara rekommenderad. Bönen är giltig fastän den uteblir. Dess tid och plats är alltså förbi.

Beställer guld hos juvelerare

Fråga: Får jag beställa guld av en juvelerare som han inte äger och därmed slutföra köpet? Svar: Nej. Det är inte tillåtet förrän det går från hand till hand. Valutahandel måste gå från hand till hand på plats.