Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

Ibn Taymiyyah godkände Ibn Hazms åsikt

Ibn Hazm sade: ”Elden, som är straffens boning, är sann och varken den eller dess invånare kommer att upphöra.”1 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah godkände det till skillnad från andra sakfrågor som han kritiserade. Också anmärkningsvärt är att åsikten delas även av Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh), vilket han uppenbarligen säger i boken ”ar-Rûh” och till och med konstaterar i […]

Videoinspelningar är värre än fotografier

Jag tycker att videoinspelningar är värre än fotografier. Varför det? Därför att till våra bevis mot de oliktänkande hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1 Den som ritar Allâhs (´azza wa djall) skapelse utmanar Honom om Hans skapelse, […]