al-Harîrîs sångcirklar

al-Aflâkî sade: ”at-Tabrîzî berättade för dem om en välsignad och godhjärtad man i Damaskus vid namn Shaykh ´Alî al-Harîrî. Om han bevittnade en sångcirkel och fick syn på en människa, blev hon till hans elev. Han var iklädd trasiga kläder så att hela hans kropp syntes under sångcirkelns gång. När kalifens son fick reda på […]

Kvinnan enligt ar-Rûmî och at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade: ”En dag när vår mäster at-Tabrîzî talade om och hyllade rättfärdiga och kyska kvinnor sade han: ”Men trots det, om en av dem hade varit ovanför tronen och råkat se en styv penis på jorden, skulle hon dykt ned därifrån och kastat sig över den som en galning. I kvinnans dogm har penisen […]

11. Tvagning innan läggdags

10 – Tvagning innan läggdags Efter sexuellt umgänge skall makarna inte lägga sig för att sova förrän de tvått sig. Kring det finns flera hadîther rapporterade: 1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade varit intim och sedan ville äta eller sova, tvättade han sitt kön och […]

Vidrörningen som bryter tvagningen

Fråga: Bryter vidrörning av penis tvagningen helt och fullt? Svar: Ja, om vidrörningen sker utan något däremellan och med handflatan. Vidrörning med handflatan bryter tvagningen. Hadîthen säger: ”Den som vidrör sin penis skall två sig.”1 1Abû Dâwûd (181), at-Tirmidhî (82), an-Nasâ’î (163) och Ibn Mâdjah (479).