Make betalar makans allmosa

Fråga: Min fru har ett eget bankkonto. En gång om året betalar jag hennes allmosa från mina egna pengar. Är det tillåtet eller måste det vara från hennes egna pengar? Svar: Det är tillåtet men du måste underrätta henne om det så att hon kan avse. I detta fall är du hennes vikarie. Hon måste […]

Dagen då avtalet skrivs på

Fråga: Jag har sålt mark och kommit överens om ett pris. Pengarna får jag om ett år. När ska jag betala allmosa på pengarna? Svar: Ett år efter att avtalet skrivits på. Tidräkningen börjar från och med att handelsavtalet skrivs på. När ett helt år har gått på avtalet betalar du allmosa på pengarna.

Låntagaren, långivaren eller båda två?

Fråga: Låt oss säga att en person lånar ut 1000 SAR till en annan. Låntagaren behåller pengarna minst ett helt år. Vem ska betala allmosa på dessa pengar? Låntagaren, långivaren eller båda två? Svar: Båda två.

Allmosa på arv

Fråga: En man dog och lämnade efter sig pengar som han än inte hade ägt ett helt år. Pengarna förblev liggande en tid och delades inte ut bland arvingarna. Skall allmosa betalas på dem efter ett helt år? Svar: Allmosa betalas inte på den dödes pengar om han inte har ägt dem ett helt år. […]

Allmosa på utlånade pengar

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa på pengar utlånade till folk? Svar: Om pengarna är utlånade till folk som har det bra ställt är det obligatoriskt att betala allmosa på dem varje år. Här har lånegivaren två val: antingen summerar han lånet till sin övriga egendom och betalar allmosa på allting tillsammans, eller […]

Rökning bryter fastan

Fråga: Rökning är varken mat eller dryck och går inte in i kroppen. Varför bryter den fastan? Svar: Rökning är förbjuden i Ramadhân och annars, på natten och på dagen. Frukta Allâh och sluta röka för Allâhs sak. Ta hand om din tro och hälsa, dina pengar, dina barn och ditt familjeliv. För det andra […]

Make betalar allmosa på makans smycke

Fråga: En kvinna har smycke men inga pengar för att betala allmosa på smycket. Får hennes make betala allmosa å hennes vägnar? Svar: Det är harmlöst om hon går med på det. Samma sak kan hennes anhöriga, som fadern eller brodern, göra. Om ingen kan göra det och hon har bara smycke, får hon sälja […]

Allmosa på sparade pengar till giftermål och husbygge

Fråga: Skall allmosa betalas på pengar sparade till giftermål och husbygge? Svar: Ja, så länge pengarna uppnår den förpliktigande gränsen under ett helt år. Det är inget krav att pengar är ämnade för handel eller något annat för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på dem. När det finns pengar, guld eller silver […]

Förvarar pengar i Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att förvara pengar i Qur’ânen? Svar: Det är inte tillåtet. Ska du göra Qur’ânen till din plånbok? Det är inte korrekt.

Allmosa på pengar till husbygge

Fråga: Vi har sålt vårt enda hus. En del av vinsten har gått till markköp och en annan del skall gå till vårt husbygge. Ett helt år har gått sedan vi sålde huset. Skall allmosa betalas på pengarna? Svar: Ja. Allmosa skall betalas på pengar fastän de är ämnade för giftermål, husköp eller försörjning. Så […]

Make säljer makans guld

Fråga: Om maken är i behov av pengar. Får han sälja makans guld utan hennes vetskap? Svar: Nej, det får han inte göra. Det är hennes rätt. Han får inte behandla henne orättvist och beslagta hennes rätt så länge hon inte tillåter det med nöje.

Värre än okunniga utslag

Bland de lärde råder det inga tvivel om att okunnig klassificering av hadîther är värre och allvarligare än okunnigt utslag. Ty profetisk hadîth utgör den andra referensen efter den Givmilda Qur’ânen. Alltså är det mer vilset och vilseledande att tala om den utan kunskap, framför allt om syftet är jordiskt i form av status, pengar […]

Tio års obetald allmosa

Fråga: I tio år sparade jag pengar varefter jag gifte mig och köpte en bil. Under dessa år betalade jag inte allmosan. Vad är domen för det? Svar: Vissa människor tror att de inte behöver betala allmosa om de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det stämmer inte. Allmosa måste betalas på pengar oavsett om […]

Dränk och plundra Ahl-us-Sunnah så att ingen ser

al-Kulaynî rapporterade: ”Alla människor frånsett våra anhängare är horbarn.”1 Till följd därav tillåter de mord på och plundring av Ahl-us-Sunnah. Dâwûd bin Farqad sade: ”Jag frågad Abû ´Abdillâh om en hatare (الناصب) varpå han svarade: ”Hans liv är lovligt att tagas, men jag fruktar för dig. Om du kan välta ett stenblock över honom eller […]

Ingen preskribering inför döden

Fråga: Min fader hade lånat mig en summa pengar för att jag skulle gifta mig. Jag lovade honom att betala tillbaka lånet men har inte haft förmågan att göra det. Efter att hans hälsa hade blivit allt sämre preskriberade han alla som var skyldiga honom något, inklusive mig. Mina syskon går dock inte med på […]

Betala lånet snarast

Fråga: Jag lånade pengar till vallfärd. Trots att jag kan betala tillbaka lånet skjuter långivaren upp på återbetalningen och kräver den inte från mig. Får jag sinka återbetalningen eller måste jag betala tillbaka lånet snarast? Svar: I och med att du kan betala tillbaka det så skall du göra det snarast. Måhända kommer en tid […]

346. Vad är domen för begravningshögtidligheter?

Fråga 346: Vad är domen för begravningshögtidligheter? Svar: De är innovationer oavsett om de hålls efter tre dagar, sju dagar eller fyrtio dagar. Handlingen gjordes inte av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). Om den hade varit bra skulle de gjort den innan oss. Dessutom är gärningen slöseri med pengar och tid. Måhända består den även av […]

Muslim bevarar nasarés pengar

Fråga: Får en muslim se efter en nasarés pengar? Eller är det en form av kärlek? Svar: Nej, det är ingen form av kärlek. Det är en form av handhavande. Vi får handla med dem: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ ”Allah förbjuder er inte att visa godhet […]

Pengar till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det förbjudet slöseri med pengar att ge pengar till Ahl-ul-Ahwâ’? Svar: Det är inte slöseri med pengar om syftet är att vinna deras hjärtan och få dem till det goda. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så med de största hädarna. Pengar kan påverka och gagna otrogna och vilsna. Om man hoppas […]

76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna? Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då […]