12. Hadîth ”Profeten förmenade kvinnan att bada…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 9 – En av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade kvinnan att bada med mannens vattenrester och mannen med kvinnans vattenrester och befallde dem istället att skopa upp vattnet tillsammans.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î. Dess berättarkedja är autentisk. […]

Muslimska barn i otrogna skolor

Fråga: Är det tillåtet att skicka muslimska barn till dagis och skolor i otrogna länder? Svar: Det är opassande att en muslim skickar sina barn till otrogna i undervisande eller pedagogiskt syfte. Hur vänliga och toleranta de otrogna än är, så säger Allâh: وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء ”De skulle vilja att ni […]

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]