Påverkar tiden utslag?

Fråga: Påverkar tiden utslag? Svar: Utslag som är byggda på bevis varierar inte beroende på tider. Men om den lärde utfärdar ett utslag utifrån egna omdömen och saknar uppenbara bevis och sedermera inser att han hade fel, ändrar han sitt utslag och anammar det övervägande och korrekta.

Motvillig sittning med innovatörer

Fråga: Vad är domen för att sitta med innovatörer motvilligt? Svar: Det är inte tillåtet att sitta med innovatörer så att de inte påverkar dig. Håll dig borta från dem.