Påstående om betalat lån

Fråga: En person lånade en annan pengar. Efter en tid bad han honom betala tillbaka lånet varpå lånetagaren hävdade att han har betalat tillbaka det. De blev oeniga kring det. Hur lyder domen? Svar: Om lånetagaren erkänner och hävdar att han lånat respektive betalat lånet, har vi både ett erkännande och ett påstående. Han erkänner […]

Makar bråkar om möbler

Fråga: Makarna bråkar om vem som äger möblerna. En av dem har bevis för sitt påstående. Är dennes bevis erkänt? Svar: Tvivelsutan. Om den som hävdar något kan bevisa det, räknas det. Att mannen och kvinnan får dela på det som vanligtvis tillhör män och kvinnor gäller endast när bevis saknas.