Yazîd och vi

Fråga: Vilket förhållande har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till Yazîd bin Mu´âwiyah? Svar: Som Shaykh-ul-Islâm sade: ”Han skall varken förtalas eller älskas.” Passivitet vill säga. Du har inget med honom att göra.