Det islamiska landet enligt ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh

Fråga: En stad består av en avgud som dyrkas ostört. Är staden otrogen eller islamisk?” Svar: ”Ingetdera ska fastställas, ty staden kan ha muslimer som visar islam. Detta kall som uppstått i Nadjd och sedermera rotats på den Arabiska halvön har accepterats av människorna. Vi har fått reda på att människor i Afghanistan och Somalia […]

Separation pga. fel inställning

Det slutgiltiga är att Ahmad bin Hanbal sade: ”Den som säger att hans uttal av Qur’ânen är oskapat är innovatör och den som säger att det är skapat är Djahmî. Han (rahimahullâh) sade varken det ena eller det andra. Han kunde tydliggöra ytterligare och säga att den som säger att hans uttal av Qur’ânen är […]

Masslakt på kycklingar

Fråga: Vad anser ni om importerat kött från exempelvis Brasilien och på vars förpackning det står att det är slaktat på ett föreskrivet sätt? Svar: Det är problematiskt. Visserligen kommer köttet från Bokens folk vars slakt är tillåten i princip: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ”… och födan hos dem som fick del av […]

Här gör vi Tabdî´ och här gör vi inte

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg min Herre; lockig, skägglös och iklädd grön mantel.”1 Rapporteringen är svag och går emot det autentiska. Den är inte i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Även om återberättarna inte är beskyllda för lögn, så är de inte heller skyddade mot […]