Den bästa parfymen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677) Sharh Sahîh Muslim (15/8) Muslim sade: 2252 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Shu´bah: Khulayd bin Dja´far berättade för mig, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Det fanns en […]

Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona? Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga […]

Parfym på handen

Fråga: Medan jag var i Ihrâm gick en man förbi mig och parfymerade min hand utan mitt tillstånd… Svar: Tvätta bort parfymen direkt. Det påverkar – om Allâh vill – ingenting. Men låt inte parfym efter Ihrâm förbli på dig. Tvätta bort den.

Rakvatten på kroppen

Fråga: Det diskuteras mycket om rakvatten. Är det föreskrivet för personen som brukar sådant att två sig på nytt eller tvätta kroppsdelen som det har hamnat på? Svar: Rakvatten innehåller sprit som är ett berusande medel. Det är obligatoriskt att undvika det och ersätta det med sunda parfymer. Dock är det inte obligatoriskt att två […]

Smink och kosmetik under fastan

Fråga: Vad är domen för att bruka smink, kohl, parfym, Siwâk, tandborste och tandkräm under fastan? Svar: Kohl bryter inte fastan då det inte finns något bevis för det. Smink och annan kosmetik som används av kvinnor bryter inte heller fastan. Dock har jag fått reda på att smink är skadligt i det långa loppet. […]

Får den fastande lukta på parfym?

Fråga: Vad är domen för att den fastande luktar på parfym? Svar: Det är harmlöst, oavsett om han luktar på kräm eller rökelse. Däremot skall han inte andas in rökelsens rök. Rök består av substanser och går in i magen varför den bryter fastan liksom vatten och annat. Men så länge det bara handlar om […]

11. Tvagning innan läggdags

10 – Tvagning innan läggdags Efter sexuellt umgänge skall makarna inte lägga sig för att sova förrän de tvått sig. Kring det finns flera hadîther rapporterade: 1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade varit intim och sedan ville äta eller sova, tvättade han sitt kön och […]

Änkans parfymerade kläder

Fråga: En sörjande änka har kläder som parfymerades innan hennes make omkom. Får hon ta på sig dem under sin sorgetid? Svar: Hon skall inte ta på sig dem om de luktar parfym.