16. Skolastiker vill inte ha Qur’ânen och Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I stil med detta har jag sett flera konkretisera. Fordringarna är oundkomliga och står för att Qur’ânen vägleder inte till vetskap om Allâh, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall inte undervisa och underrätta om Allâhs egenskaper och tvistande människor skall inte referera till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu […]

10. Urinering i stor mängd vatten

2 – Det är harmlöst att bada i flytande vatten, som till exempel bassängvatten som cirkuleras med hjälp av avloppssystem. Den andra formuleringen säger: ”Ingen av er skall urinera i stillastående vatten som inte rinner och sedan bada i det.” Det är inte tillåtet att urinera i stillastående vatten och sedan två sig eller bada […]

En paradoxal syn på de lärda

Fråga: Vissa säger att man skall ta kunskap från de stora lärda till skillnad från deras metodik och utslag om olika sekter. Deras argument är att de lärda är påverkade av sina umgängen. Vad säger ni om det? Svar: Det är en paradox. Alltså förstår inte de lärda de falska metodikerna och ideologierna. Alltså tror […]

Varning för smittor

Fråga: Hur kombinerar vi hadîtherna: ”Fly från den spetälske liksom du flyr från ett lejon.” och: ”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1? Svar: Därom finns ingen paradox. I den första hadîthen varnar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) människan för fara. I den andra hadîthen klargör han att eventuell smitta drabbar henne enligt […]