85. Profetens kärlek till al-Hasan och al-Husayn

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/106) al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 85 – Mûsâ berättade för oss: Mahdî bin Maymûn berättade för oss: Ibn Abî Ya´qûb berättade för oss, från Ibn Abî Nu´aym som sade: ”Jag var med när en man frågade Ibn ´Umar om myggblod. Han sade: ”Var kommer […]

70. Därav hedningarnas dementi av Domedagen

Publicerad: 19.10.07 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 56-57 Alla ska uppleva den stora Domedagen. Individuellt upplever alla sin domedag och apokalyps när de dör. Den som dör lämnar jordelivet för gravlivet som är en fas mellan jordelivet och nästa liv. Tron på Domedagen och […]

2. Hadîth ”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (139) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168-169) 139 – Mu´âdh bin Djabal berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant, ett hus i paradisets mitt och ett […]

1. Hadîth ”Den som avstår från dispyt och har fel…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (138) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168) 138 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avstår från dispyt och har fel, får ett hus byggt […]

Ingen åsikt att anamma

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/137) Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att både paradiset och helvetet är ändlösa. Det finns ingen skillnad mellan dem. Även om det finns en liten meningsskiljaktighet i sakfrågan, så är den överväldigad. Det har rapporterats från vissa av Salaf att […]

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Alla ska till paradiset?

Dessa vilsna människor som förespråkar att straffet i helvetet är tillfälligt följs av sekten Qâdiyâniyyah. Faktum är att Qâdiyâniyyah går längre än så och fastslår att hedningar skall till och med stiga in i paradiset. Det konkretiserade Mahmûd Bashîr, son till deras störste lurendrejare Mirzâ Ghulâm Ahmad, i boken ”ad-Da´wah al-Ahmadiyyah”. Den som vill kan […]

Ingen dygd i Jerusalems klippa

1385 reste jag för första gången till Jerusalem då Jordanien och Syrien lät sina respektive medborgare resa dithän utan pass. Jag tog tillfället i akt och reste dit för att be i Aqsâ-moskén. Klippan besökte jag också, men bara för sakens skull då den saknar religiös förträfflighet till skillnad från vad majoriteten har fått för […]

De får varken dödas eller kränkas

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Allâh och de berövar aldrig en människa livet – som Allâh har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt […]

De profetlösa avgudadyrkarnas slut

Allâh (´azza wa djall) sade: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ”Vi straffar inte förrän Vi sänt ett sändebud.”1 Tillsynes är profetlösa avgudadyrkare ursäktade i jordelivet. På Domedagen ska Allâh pröva dem genom att befalla dem att träda in i Elden. Den som väljer att gå in i den hamnar i själva verket i paradiset, […]

Muslimska vandaler i otrogna länder

Är det tillåtet för oss att beslagta allierade otrognas egendomar? Nej, det är varken tillåtet att beslagta deras egendomar eller ta deras liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1 Detta bevisar förtrycket, orättvisan och villfarelsen hos hjärntvättade människor som beslagtar otrogna […]

Dö om du vill!

Yahyâ bin ´Awn sade: “Jag och Suhnûn besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Suhnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är samfundets bästa människor, […]

Muslimska barn till paradiset

När det kommer till de troendes barn, har de lärde inga delade åsikter om att de hamnar i paradiset. Abû Ya´lâ bin al-Farrâ’ al-Hanbalî berättade att Imâm Ahmad sade: ”Det finns inga meningsskiljaktigheter om att de är i paradiset.” Denna åsikt fastslår även jag. Visserligen nämnde Shaykh Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr att vissa lärde ställde […]

Extrabelöningen i paradiset

Allâh (´azza wa djall) sade: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ”För att Allâh skall belöna dem för det bästa som de har gjort och i Sin godhet ge dem än mer – Allâh skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.”1 Till synes är لِيَجْزِيَهُمُ […]

Största njutningen i jordelivet

Allâh (´azza wa djall) sade: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ”Och de närmar sig varandra och frågar.”1 Objektet kommer inte på tal. Situationen är njutbar och glad. Det bevisar att de kommer att fråga om alla njutbara samtalsämnen och kontroversiella och problematiska frågor. Det är allom bekant att njutningen som de lärde upplever när de […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

Sufistisk extremism: Takfîr på Tidjâniyyahs belackare

Visserligen har det hänt att den som ser den som helgonen har sett inträder i paradiset, som till exempel Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, min mäster ´Abdur-Rahmân ath-Tha´âlabî och min herr at-Tihâmî. Däremot har det inte rapporterats att deras anhängare eller de som de har sett hamnar i paradiset utan räkenskap eller straff. Den dygden är typisk […]

Fribiljett till paradiset med Tidjâniyyah

Till vår Shaykh Ahmad at-Tidjânîs brev hör… Jag säger er att inga helgon uppnår vår rang hos Allâh på Domedagen. Ingen kommer ens nära den, oavsett hur små eller stora de är. Inga helgon, alltifrån följeslagarnas dagar fram till hornstöten, kommer att nå vår rang eller ens komma i närheten av den. Detta har jag […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

25. Människan är befalld att lyda Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 22 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Allâh har befallt alla myndiga människor och djinner att lyda Honom. Den som gör det bistås av Allâh som sedermera belönar honom med paradiset och förskonar honom från helvetet. Också har Han […]