al-Kawtharîs förtal av al-Fizârî och imamerna

al-Kawtharî sade om Abû Ishâq al-Fizârî: ”Hans vältaliga förtal av Abû Hanîfah och hans anhängare marknadsförde hans återberättelser bland folk styrda av agendor.”1 Låt oss nu nämna hur imamerna hyllade Abû Ishâq. Vad beträffar hans pålitlighet sade Ibn Ma´în: ”Pålitlig, pålitlig.” Abû Hâtim sade: ”Pålitlig, hederlig, imam.” an-Nasâ’î sade: ”Pålitlig, hederlig och en av imamerna.” […]

Därför fick Ahmads söner inte lyssna på ´Alî bin al-Dja´d

Abû Dja´far al-´Uqaylî sade: ”Jag sade till ´Abdullâh bin Ahmad: ”Varför skriver du inte ned från ´Alî bin al-Dja´d?” Han sade: ”Min fader förbjöd mig att gå till honom. Han hade hört att han förtalar följeslagarna.” Ziyâd bin Ayyûb sade: ”En man frågade Ahmad bin Hanbal om ´Alî bin al-Dja´d varpå al-Haytham sade: ”Skall det […]

Väktare och fredagsbön

Fråga: Jag arbetar som moskéväktare i Frankrike. På grund av arbetet mister jag fredagsbönen. Syndar jag? Svar: Om det du arbetar med försvinner eller stjäls i fall du lämnar det, stannar du kvar på din arbetsplats som väktare. Men om du inte befarar det eller i fall en pålitlig person vikarierar för dig, måste du […]

Författaren är opålitlig

Fråga: Vad anser ni om Khâlid Muhammad Khâlids bok ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl”? Svar: Författaren är inte pålitlig inom religiösa frågor. Mannen är inte pålitlig inom religiösa frågor och saknar insikt om vad som är autentiskt och svagt. Han rent av autentiserar det han känner för och försvagar det han känner för.