2. Hadîth ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker…”

113 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker: en rättfärdig son som ber för honom, en pågående välgörenhet som han belönas för och en kunskap som efterlevs efter honom.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah med en […]

Kvinna får lite blod på morgonen

Fråga: En kvinna fick sin månadsperiod en vecka för tidigt. I tre dagar i följd fick hon lite blod på morgonen, sedan kom inget resten av dagen. Hur skall hon förhålla sig till bönen? Svar: Hon skall be, ty hon har inte fått något pågående blod. Det handlar om en liten mängd blod som upphör […]