Vem är Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb?

Opponenten sade: ”Den här mannen har gjort lydnad till honom till islams sjätte pelare, vilket hans egne broder Shaykh Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb har sagt. Han ansåg att han förfelade och accepterade inte hans kall. Han förbjöd honom spilla blod och plundra.” Att hans broder Sulaymân skall ha uttalat sig på det viset är inga problem […]

2. Salafs förhållande till Allâhs namn och egenskaper

Salafs (rahimahumullâh) metodik handlar om att tro på alla namn och egenskaper som Allâh har namngett och beskrivit Sig själv med i Qur’ânen, samt alla namn och egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Den tron skall vara utan tillägg och avdrag, utan överskridning, tolkning och förklaring […]