Namn skall inte översättas

Fråga: Är det tillåtet att översätta profeternas namn till utländska språk, speciellt när vi talar med de otrogna i Väst? Svar: Namn skall inte översättas. Namn skall inte översättas. De skall nämnas som de är oavsett språket det talas på.