3. Hadîth ”Är det detta ni har sänts med?”

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (140) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/169) 140 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi satt utanför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr och diskuterade; en argumenterade med en vers och en annan argumenterade […]

70. Därav hedningarnas dementi av Domedagen

Publicerad: 19.10.07 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 56-57 Alla ska uppleva den stora Domedagen. Individuellt upplever alla sin domedag och apokalyps när de dör. Den som dör lämnar jordelivet för gravlivet som är en fas mellan jordelivet och nästa liv. Tron på Domedagen och […]

Våra förfäders bönhörda böner

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250) Källa: Fath-ul-Qadîr (1/446) Allâh (´azza wa djall) sade: ”لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا […]

Alkoholist lik idoldyrkare

Publicerad: 19.09.27 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/287) 677 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Alkoholisten som dör träffar Allâh som en idoldyrkare.” Rapporterad av Ahmad (1/272): Aswad bin ´Âmir berättade för oss: al-Hasan (bin Sâlih) berättade för oss, från Muhammad bin al-Munkadir: Det har berättats för […]

Handel med otrogna

Fråga: Vad är domen för att handla med otrogna frånsett judar och nasaréer? Svar: Det är harmlöst att handla med allihopa; judar, nasaréer och andra: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ”Men Allâh har förklarat handel lovlig.”1 Affärer är i princip tillåtna. Alltså är det tillåtet att handla med alla, muslimer och otrogna. 12:275

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Begravd mot fel håll

Fråga: I otrogna länder kan det hända att muslimer inte begravs vända mot Qiblah. Är det obligatoriskt att öppna gravarna och vända dem rätt då det är mycket kostsamt? Svar: Nej, det är inte obligatoriskt. Det är inte obligatoriskt att öppna gravar och vända lik mot Qiblah.

Får inte ljuga för någon

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var inte avundsjuka på varandra, erbjud inte högre pris för en vara för att lura varandra, hata inte varandra, vänd inte era ryggar åt varandra och ta inte varandras kunder. Var Allâhs slavar, bröder. Muslimer är bröder. De behandlar inte varandra orättvist, de sviker inte varandra och de […]

De får varken dödas eller kränkas

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Allâh och de berövar aldrig en människa livet – som Allâh har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt […]

Muslimska vandaler i otrogna länder

Är det tillåtet för oss att beslagta allierade otrognas egendomar? Nej, det är varken tillåtet att beslagta deras egendomar eller ta deras liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1 Detta bevisar förtrycket, orättvisan och villfarelsen hos hjärntvättade människor som beslagtar otrogna […]

Välgörenhet och allmosa till icke-muslimer

Fråga: Är det tillåtet att ge välgörenhet och allmosa till icke-muslimer? Svar: Det är tillåtet att ge välgörenhet och allmosor till icke-muslimer för att få dem till islam, om det hoppet finns förstås. Annars är det bara tillåtet att ge frivillig välgörenhet till dem till skillnad från allmosor. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: لَا يَنْهَاكُمُ […]

17. Det orenaste djuret

Kuriosum: 1 – Hundens orenhet klargörs när den slickar i en skål. Därefter måste den tvättas sju gånger varav en gång ska vara med jord. Det är bäst att den första tvättningen sker med jord, vilket nämns hos Muslim: ”… varav den första gången ska vara med jord.” Det är också tillåtet att bruka jord […]

66. Den sista dagen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Utan tvivel skall Stunden komma. FÖRKLARING Till religionens fundament hör tron på Domedagen. Den som dementerar den hädar. Avgudadyrkarna dementerade Domedagen varför deras otro steg ytterligare. Även folk som tillskrivs islam men dementerar Uppståndelsen är otrogna, ty de beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu […]

121. Inga grannar får störas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 121 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter träder inte in i paradiset.”1 FÖRKLARING Denna korta hadîth skickar ett hårt hot till den som inte behandlar sin granne väl utan faktiskt besvärar honom med sin ondska. Inga […]

Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

Islams rättvisa

Fråga: Är det sant att islam är en tolerant religion som uppmanar till att de tre religionerna kommer varandra närmare? Svar: Islam uppmanar till ett avståndstagande från såväl de otrogna som deras religion. Men islam tillåter inte att de behandlas orättvist. Å ena sidan tillåter inte islam att de behandlas orättvist, å andra sidan uppmanar […]

Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land? Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.

Kvinnliga försökskaniner

Fråga: Vad är domen för att en kvinna lever med sin icke-bedjande make? Vad är domen för att gifta sig med en icke-bedjare? Svar: Att en kvinna gifter sig med en man som varken ber i samling eller själv betyder att de är ogifta. Hon är inte hans fru eftersom han inte ber. Det är […]

Det islamiska landet enligt Ibn Taymiyyah

Att ett land är otroget, islamiskt eller syndigt är ingenting oföränderligt. Ett land får dess benämning efter sina invånare. Ett land som bebos av troende och gudsfruktiga människor är islamiskt där och då. Ett land som bebos av otrogna är otroget där och då. Ett land som bebos av syndare är syndigt där och då. […]

Det islamiska landet enligt ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh

Det stämmer att Hanâbilah och andra nämner att ett land som präglas av otrogna lagar och inga islamiska sådana är ett otroget land. Om landet präglas av bådadera anser Shaykh-ul-Islâm att båda parterna ska betraktas varför det inte ska anses vara det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt. Så har Ibn […]