Obligatorisk kunskap om sändebuden

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376) Taysîr-ul-Karîm, sid. 109-110 Såsom det är obligatoriskt att ha kunskap om Herren är det också obligatoriskt att ha kunskap om Hans sändebud och egenskaperna de måste ha, inte får ha och kan ha. All sådan information anammas från Allâhs beskrivning av dem i Qur’ânen. Några av dessa drag […]

Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.” 1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade: ”Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.” 1759 – […]

Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom? Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han […]

Misstänker maka för otrohet

Fråga: Vad är domen för att mannen misstänker sina maka för att vara otrogen? Svar: Han ska inte bry sig om misstankar. Det är inte tillåtet att misstänka en kysk kvinna. Dock är det en annan sak om han ser att hon är okysk, tittar alltid genom fönstren och är prövad av män. Annars ska […]

Varken otrogen eller troende

Fråga: Anser Mu´tazilah att muslimen som faller i större synder i jordelivet är troende till skillnad från Khawâridj? Svar: Khawâridj skiljer sig åt från Mu´tazilah. Mu´tazilah anser att den som faller i en stor synd lämnar tron utan att hamna i otro. Han är alltså varken otrogen eller troende utan syndig. Khawâridj anser dock att […]

Konverterar under Ramadhân

Fråga: Om en person konverterar till islam några dagar in på Ramadhân. Måste han ta igen de missade dagarna? Svar: Han behöver inte ta igen dagarna han upplevde som otrogen. Den otrogne behöver inte ta igen goda handlingar han gått miste om. Allâh (ta´âlâ) sade: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

64. Den siste profeten

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Därefter avslutade Han budskapet och profetskapet med Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). FÖRKLARING Det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâm). Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ”Vi har gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav […]

35. Den siste profeten

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 31 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift. FÖRKLARING Alla som utropar sig till profeter eller sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vilsna och lustfyllda. Villfarelse är motsatsen till förnuft och lust är motsatsen till sanning och vägledning. Allâh (´azza wa djall) […]

Två sorters otro: förnekelse och högmod

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ”Men de som envist hädar och dör som hädare, över dem faller Allâhs och änglarnas och alla människors förbannelse.”1 Det vill säga att de hädar Allâh och allting annat som måste betros. Otron (الكفر) består av två […]

Äventyra inte kvinnorna

Fråga: Vad är domen för att kvinnan gifter sig med en man som inte ber och vice versa? Svar: I bägge fallen är giftermålet ogiltigt och hon förblir olovlig för honom. Icke-bedjaren är ju otrogen, vilket bevisas i Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) uttalanden. Utifrån det får en muslimsk kvinna inte gifta sig […]

Fru kan inte be eller läsa

Fråga: Jag är gift med en kvinna som jag har fyra döttrar med. Kvinnan fastar Ramadhân men ber inte. När jag befaller henne att be är hennes ursäkt att hon kan varken be eller läsa. Vad är domen för det? Svar: Om ingen kan lära henne läsa måste du göra det. Du skall även lära […]

11. Tron på djinners existens

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Han (ta´âlâ) sade: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”1 FÖRKLARING Observera Shaykhens (rahimahullâh) precision när han uppföljer bokens titel ”Boken om Tawhîd” med denna vers. Syftet är att klarlägga innebörden av Tawhîd, nämligen att Allâh allena […]

Sufistisk extremism: Takfîr på Tidjâniyyahs belackare

Visserligen har det hänt att den som ser den som helgonen har sett inträder i paradiset, som till exempel Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, min mäster ´Abdur-Rahmân ath-Tha´âlabî och min herr at-Tihâmî. Däremot har det inte rapporterats att deras anhängare eller de som de har sett hamnar i paradiset utan räkenskap eller straff. Den dygden är typisk […]

Det islamiska landet enligt ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh

Fråga: En stad består av en avgud som dyrkas ostört. Är staden otrogen eller islamisk?” Svar: ”Ingetdera ska fastställas, ty staden kan ha muslimer som visar islam. Detta kall som uppstått i Nadjd och sedermera rotats på den Arabiska halvön har accepterats av människorna. Vi har fått reda på att människor i Afghanistan och Somalia […]

Han ursäktar inte Ibn Taymiyyah

Må Allâh benåda personen som talar vetenskapligt om de lärde, förtiger dem ömt, granskar deras uttalanden lugnt och sansat och förstår dem för att sedermera be om förlåtelse för dem och slutligen ursäkta dem. Annars vet han inte och inte heller vet han att han inte vet. För om du ursäktar de stora imamerna för […]

Makan fastar men ber inte

Fråga: Vad åligger maken vars maka fastar men inte ber? Svar: Maken är ålagd att skilja sig från henne, ty utelämnad bön är otro som utesluter dess utövare ur religionen. Alltså är hon otrogen och otrogna kvinnor får troende män inte gifta sig med. Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ […]

Så behandlas kontroversiella sakfrågor

Fråga: Låt säga att vi befinner oss i ett land där de lärde inte gör Takfîr på icke-bedjaren. Ska man inte tvätta honom och be begravningsbönen för honom när han dör? Svar: Den som anser att han är otrogen ska inte be för honom. Den som inte gör det får be för honom. Så ska […]

Utebliven Takfîr på otrogna är otro

Vissa sade att den som inte gör Takfîr på de turkiska avgudadyrkarna och gravdyrkarna, liksom Makkahs invånare som dyrkade fromma människor1, lämnade Tawhîd till förmån för avguderi och bytte ut Sunnah mot innovationer, är själv avgudadyrkare ehuru han hatar och avskyr deras religion och älskar islam och muslimerna. Ty den som inte gör Takfîr på […]

Troende gör aldrig något gott

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen uppriktigt, ärligt och underkastat. Han gör dock aldrig något gott ehuru han förmår att göra det. Hamnar han under Allâhs vilja eller är han otrogen? Svar: Om han inte ber är han otrogen ehuru han uttalar trosbekännelsen. Inte hade han utelämnat bönen om han uttalade trosbekännelsen ärligt och uppriktigt. Bönen […]