Tar ej igen missade dagar förrän nästa Ramadhân

Fråga: Är personen som oskäligt inte tar igen sina kvarstående dagar av Ramadhân förrän nästa Ramadhâns infall ålagd att sona eller räcker det med ånger? Svar: Han är ålagd att ångra sig, ta igen sina dagar och sona för varje dag med 1.5 kg av landets råvaror som dadlar, vete, ris och liknande. Flera följeslagare, […]

Skäl avtar under fastans gång

Fråga: Skäligt utelämnar en person fastan. Under dagens gång upphör skälet. Skall han fasta resten av dagen? Svar: Nej. Ty föreskriften gav honom rätt att utelämna fastan. I hans fall saknar dagen helgd. Dock måste han ta igen dagen. På grund av avsaknad religiös nytta hade det varit fel att ålägga honom fasta resten av […]

Ber ´Asr när solen gulnat

Rapporteringar som gör gällande att ´Asr pågår fram till solnedgång gäller bara ursäktade människor förslagsvis kvinnan vars menstruering har upphört, hädaren som konverterat till islam, barnet som blivit könsmoget, den sinnessjuke som blivit sinnesfrisk, sovaren som vaknat och sjuklingen som tillfrisknat. Denna kombination bevisas av att Anas berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Slutade be efter missfall

Fråga: En kvinna fick missfall innan den åttionde dagen. Utav okunnighet lät hon bli att be under den tiden. Måste hon ta igen de bönerna? Svar: Ja, det måste hon göra. Ty hon utelämnade dem oskäligt. Hon hade vare sig månadsperiod eller barnsäng. Be!

42. Maken skall vara svartsjuk på makan

Till makans rättigheter över maken hör att han är svartsjuk på sin maka. Hon skall se att han är svartsjuk på henne. Svartsjukan skall dock vara kontrollerad så att den endast medför det positiva och avvärjer det negativa. Han skall bli svartsjuk på sin maka om något av hennes kropp blottas. Han skall bli svartsjuk […]