Om det hade varit tillåtet att tolka Allâhs egenskaper

al-Qâdhî Abû Ya´lâ sade i ”Ibtâl-ut-Ta’wîl”: ”Dessa rapporteringar får inte avfärdas eller tolkas. Det är obligatoriskt att anamma dem ordagrant och betro att de är Allâhs egenskaper som inte liknar skapelsens egenskaper. Vi anser inte att de liknar skapelsens egenskaper, men vi tror såsom Imâm Ahmad och alla andra imamer trodde.” Därefter citerade han az-Zuhrî, […]

Ahmad bekräftade Allâhs ankomst

Enligt Hanbals rapportering sade Ahmad om Hans (ta´âlâ) ord: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1 ”Det vill säga Hans förmåga.” Abû Ishâq bin Shâqlâ sade: ”Det är tvivelsutan fel från Hanbals sida.” Uppenbarligen menade Abû Ishâq att Ahmads dogm går ut på att förstå versen ordagrant […]

Ahmad: Allâh skrattar men vi vet inte hur

Abû Razîn al-´Uqaylî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till hands.” Abû Razîn sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.” […]

Ibn Radjab: Bästa förklaringen till Ahmads uttalande

Allâh (´azza wa djall) sade: هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ ”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1 هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ”Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv […]

al-Djuwaynî: Salaf var bokstavstrogna och tolkade ej

Du ska veta att Imâm-ul-Haramayn, Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî, var sin tids störste förespråkare av tolkning, en teori han stödde i sin bok ”al-Irshâd”. Den teorin tog han emellertid tillbaka i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah” och sade: ”De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot […]

Salafs enighet om Allâhs egenskaper

Salaf och Ahl-ul-Hadîths imamer var enade om att egenskapsrelaterade verser och autentiska hadîther skulle förkunnas ordagrant utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Abû Hilâl sade: ”En man frågade al-Hasan om en av Herrens (´azza wa djall) egenskaper varpå han svarade: ”Förkunna dem utan jämförelse.” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, […]

1. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss…”

89 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss och förkunnar det ordagrant. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än åhöraren.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd2, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen: ”Må Allâh benåda…” […]

Så säger Djahmiyyah

Det rapporteras att Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”1 Det förhindrar en förklaring och tolkning i form av erövring (الإستيلاء). Ett annat bevis är att skolastiker som al-Bâqilânî och Ibn Fûrak bekräftade vissa egenskaper utan att […]

Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet. Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar. Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet. Den […]

2. Salafs förhållande till Allâhs namn och egenskaper

Salafs (rahimahumullâh) metodik handlar om att tro på alla namn och egenskaper som Allâh har namngett och beskrivit Sig själv med i Qur’ânen, samt alla namn och egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Den tron skall vara utan tillägg och avdrag, utan överskridning, tolkning och förklaring […]