39. Qur’ânen är Allâhs mirakulösa tal

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 35 – Den som hör den och påstår att den är människors ord hädar. FÖRKLARING Ty Allâh sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ”Om någon bland […]

37. Qur’ânen är Allâhs tal

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 33 – Qur’ânen är Allâhs tal. Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse. FÖRKLARING Helt sant är den Givmilda Qur’ânen Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal som Han har uttalat och sagt på riktigt […]

158. al-Qummîs andra förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade när han tolkade versen: وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ”Men Allah vill att sanningen skall bekräftas i enlighet med Hans ord och att de otrogna skall tillintetgöras.”1 Han sade: ”Orden är imamerna.”2 Tillsynes menar han att Abû ´Abdillâh Dja´far as-Sâdiq sade sådär. Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna […]

3. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord…”

91 – Det rapporteras att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss i Khayf-moskén i Minâ och sade: ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord, memorerar det, förstår det och sedan förkunnar det till någon som inte har hört det. Måhända är personen som […]

Ashâ´irahs gemensamma nämnare med Mu´tazilah

Mu´tazilah säger: ”Denna arabiska Qur’ân som består av kapitel, bokstäver, verser och ord är den som Allâh har sänt ned till Muhammad. Vi har ingen annan Qur’ân och Allâh har inget annat tal. Den är dock skapad i något annat.” Ashâ´irah säger: ”Dessa 114 kapitel, sju sjundedelar och trettio delar är på det arabiska språket […]

Allâhs ord ´Îsâ

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ”Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Allâh kungör för dig det glada budskapet om Yahyâ, som skall bekräfta ett ord från […]