Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

Dragen i öronen

Abû Ismâ´îl sade: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad al-Faqîh underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad al-Kûfî sade: ”Jag såg Ahmad och Ishâq lyssna till ash-Shâfi´î när han gav utslag till folket i Makkah. ash-Shâfi´î sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har ´Aqîl lämnat efter […]