Bara manliga kirurger i landet

Fråga: En kvinna är i behov av operation. Den ende läkaren de kan hitta i hennes land är en manlig kirurg. Dock finns det otrogna kvinnliga kirurger i andra länder. Vad är bäst att göra här? Svar: Hon får opereras av mannen. Det är harmlöst på grund av nödfall.

Då får änkan gå hemifrån

Fråga: Min mosters make har dött. Hur länge skall hennes sorgetid vara och vad skall hon göra under tiden? Svar: Hon skall vara hemma. Hon får bara gå ut vid nödfall. Fråga: Får hon gå och besöka sina grannar och andra? Svar: Inte alls. Fråga: Får hon gå till läkaren för operation? Svar: Hon får […]

Borttagning av tatuering

Fråga: Jag är en ungdom som utför sina plikter gentemot Allâh. Jag slår vakt om de fem bönerna i moskén med samling. Mitt problem är att jag tidigare hade tatuerat mig på vänstra armen. Numer fastslår jag att det är en av de största synderna. Efter att ha blivit vägledd har jag försökt ta bort […]