Den nyttigaste kallaren

Den lärde som underkastar sig Lagstiftarens budskap är han som tar sig an att, med hjälp av karaktärerna i Qur’ânen och Sunnah, lära slavarna, vägleda dem till sanningen, avleda dem från falskheten, förhindra dem från innovationerna och hejda dem från alla misstag och tabbar. Han underlättar och försvårar inte, ger glada budskap och avskräcker inte. […]