Så behandlas innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî  Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 223-224 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.” FÖRKLARING Jag svär vid Allâh att vi säger samma sak. Allt Ahl-us-Sunnah säger säger även vi. Alla […]

Flygplanskapningar och kidnappningar berör hela världen

Det är allom bekant för alla som besitter minsta lilla begrepp att flygplanskapningar och kidnappningar av ambassadörer och andra människor är ett väldigt globalt illdåd som medför stora nackdelar och skador och skrämmer och besvärar oskyldiga människor. Det är också allom bekant att dessa illdåd berör inte bara ett land eller ett folk och utan […]

Kör ut folk som baktalar ledare och lärde

Vet att baktal varierar i grader beroende på dess följder. Därför är det allvarligare att baktala ledare än lekmän, ty baktal av ledare leder till hat, trots och olydnad inom det som de måste åtlydas. Måhända leder baktalet till väpnat uppror varefter en obegriplig ondska medföljer. Också baktal av lärde är allvarligare än andra. Ett […]

121. Inga grannar får störas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 121 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter träder inte in i paradiset.”1 FÖRKLARING Denna korta hadîth skickar ett hårt hot till den som inte behandlar sin granne väl utan faktiskt besvärar honom med sin ondska. Inga […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

Så slutade muslimska revolter

Abû Hanîfah antingen rekommenderade eller också ålade uppror mot Banû al-´Abbâs då deras orättvisor blivit uppenbara. Enligt honom var revolt mot dem bättre än kamp mot otrogna. Abû Ishâq al-Fizârî fördömde det resonemanget. De lärde var oense i sakfrågan. De som tillät uppror gjorde så utav påbud av rätt och förbud mot orätt. De som […]

55. Visdom bakom godhet och ondska

Allâh har bestämt allting, såväl det goda som det onda, tron och otron, vägledningen och villfarelsen. Men ur Allâhs skapandes synvinkel är det onda inte ont, ty Han skapade det utav vishet. Däremot är det ont i förhållande till den som drabbas av det. Död, skada och tråkigheter betraktas som onda av den drabbade. Men […]

54. Moraliska tyglar i tron på ödet

Den som förnekar en av dessa fyra nivåer hädar. Han (ta´âlâ) sade: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok…” Boken åsyftar Den bevarade tavlan. مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ”… innan Vi sätter den […]

Fel att utgå från ”al-Hisn al-Hasîn”

Fråga: Jag hittade en bok vid namn ”al-Hisn al-Hasîn” som sägs förebygga djinners och människors ondska, skydda den närvarande och utöka affärsinnehavarens profit. Vad anser ni om det? Svar: Om det verkligen stämmer bör den köpas i miljontals upplagor. Men det är varken bekräftat eller autentiskt. Boken ”al-Hisn al-Hasîn” och dess innehållande böner behöver granskas. […]

ad-Dadjdjâl är en människa

2808 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Efter er kommer en vilseledande och krullig lögnare som skall säga: ”Jag är er Herre.” Den som säger: ”Du är inte alls vår Herre. Vår Herre är Allâh, Honom litar vi till och Honom återvänder vi till. Vi ber Allâh skydda oss mot din ondska”, […]

Exempel på godheten i Öst och Irak

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån […]

Ondskan i Öst

Fråga: Hur autentisk är hadîthen: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans […]

Måste ha kunskap om ondska

Fråga: Räcker det med Qur’ânen och Sunnah för att ha kunskap om dogmen och religionens fundament eller behövs även de lärdes uttalanden? Svar: Du måste kombinera bådadera. Du skall kunna Sunnah och den korrekta dogmen samt de falska lärorna så att de inte blir oklara för dig. Jag lärde mig ondska inte för dess ondskas […]

Kan rädsla vara avguderi?

Fråga: Kan rädsla vara avguderi? Svar: Det är avguderi om man räds statyer, gravar eller stjärnor. Fråga: Hur är det om rädslan är för en människa? Svar: Om rädslan för henne är relevant liksom rädslan för en orättfärdig ledare eller en fara på vägen varför man beväpnar sig, är på sin vakt och undviker allt […]

Allâh och ondskan

Fråga: Tillskrivs ondskan Allâh? Svar: Allâh har bestämt ondskan, ja. Men sägs det att ondskan kommer från Allâh? Nej, inte med det ordvalet. Däremot är både godheten och ondskan bestämda av Allâh.

9. Den korrekta dogmen om ödet

Tron på ödet och dess godhet och ondska handlar om att bestämt bekräfta att Allâh har förutbestämt skapelsernas öde. Allt som har hänt har Allâh velat till skillnad från det som inte har hänt. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ”Allt har Vi skapat med förutbestämmelse.”1 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ”Allas öden […]

Gott och ont i en person

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att slaven kan besitta såväl godhet som ondska, drag från såväl tro som otro eller hyckleri. Därefter belönas och straffas han. Det finns många bevis i Qur’ânen och Sunnah som bevisar detta fundament. De måste efterlevas och bekräftas. Dessutom är vi ålagda att ta avstånd från Khawâridjs norm då de […]

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]