33. Allâh visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Inget var dolt för Honom innan Han skapade dem. 30 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. 31 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Han visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns. […]

Abu Hanifah och Allahs närhet

För det åttonde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâhs närhet och avlägsenhet syftar inte på avstånd utan på ära och vänlighet. Den lydige är nära Honom utan föreställning. Den olydige är avlägsen från Honom utan föreställning.”1 Detta är en sorts tolkning av de bevis som fastställer Allâhs närhet till Hans troende slavar, såsom: وَإِذَا سَأَلَكَ […]

Inget internet, inget…

Fråga: Min maka ignorerar mig i sängen därför att jag inte har förnyat internetavtalet. Det gör jag inte eftersom hon låter barnen surfa okontrollerat varvid de besöker förbjudna sidor. Vad råder ni mig och henne? Svar: Hon skall inte ignorera dig. Det är mannen som har rätt till det. Det är han som kan ignorera […]