Att vara för hård – dess innebörd och följder

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd överdriven hårdhet i religionen. Att vara för hård innebär att man överskrider det föreskrivna. Han berättade att slavens för hårda inställning orsakar Allâhs hårda inställning till slaven, antingen i form av olyckor eller också i form av föreskrift. Exempel på sådana konsekvenser sett till föreskriften är att ta […]

Stryker olyckor slavens synder?

Fråga: Stryker olyckor slavens synder? Svar: Det kan de göra om han är nöjd med Allâhs öde och bestämmelse och härdar. I så fall stryker de hans synder. Och om han blir förtvivlad och förargad, är de ett straff för honom.