356. Gravbesök varje torsdag och fredag

Fråga 356: Då min farbror hade stupat beslöt vi oss för att besöka hans grav varje torsdag och fredag. I 35 dagar var vi iklädda svarta kläder. Därtill har hans familj höjt hans grav. Är dessa handlingar korrekta eller avvikande från Qur’ânen och Sunnah? Svar: De är inkorrekta. När en person drabbas av en olycka […]

Paradiset och helvetet enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Ibn ´Arabî sade att Allâh är Hans skapelse och att islam är judendom. Alltså är paradiset helvetet. Han sade: Den ende som återstår är han som bekräftar löftet Sanningens hot kommer inte att beskådas När de träder in i Olyckans boning skall de uppleva en klar njutning Eviga lustgårdars njutning, saken är ju en skillnaden […]

351. Vad är domen för att hälla sand på huvudet vid olycka?

Fråga 351: När någon dör i vår by har kvinnorna som vana att riva sönder sina kläder, slå sig på kinderna och jämra sig. Vissa studenter försöker råda dem, dock lönlöst. Därtill följer kvinnorna med begravningståget i det tillståndet och häller sand på sina huvuden på vägen. Efter begravningen sätter sig även männen ned vid […]

342. Vad är domen för jämmer?

Fråga 342: Vad är domen för jämmer? Svar: Mig veterligen förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar till henne. Anledningen att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade henne var att jämmer förstorar olyckan och skuldkänslorna. Med hjälp av jämmer intalar Satan kvinnorna att känna ilska mot Allâhs […]

Inställd resa på grund av olycka

Fråga: När en person skulle resa såg han en olycka varför han ställde in resan. Är det skrock? Svar: Ja. Det är negativitet. Han skall fortsätta och lita till Allâh. Han drabbas bara av det som Allâh har bestämt för honom.

Skillnaden mellan föreskriven och universell vilja

Fråga: Vad är skillnaden mellan den föreskrivna viljan och den universella viljan? Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har en vilja. Den viljan är antingen föreskriven eller också universell. Skillnaden mellan dem framstår på två sätt: Det första sättet: Den universella viljan berör formandet och skapandet, oavsett om Allâh älskar det eller inte. Den föreskrivna viljan […]

Allâh älskar mig?

Fråga: Får jag fastslå att Allâh älskar mig om jag råkar ut för en olycka? Svar: Nej. Fastslå inte att Allâh älskar dig. Olyckan kan bero på att Han är arg på dig och hämnas på dig.

Han får avliva skadade djur

Fråga: En människa kan äga djur som råkar ut för sjukdomar, olyckor eller ålderdom. Vissa är ätbara till skillnad från andra. Skall djur som upplever otrolig smärta eller riskerar att smitta av sig avlivas eller skonas? Svar: Om en individ äger djuret som drabbas av en sjukdom som gör det oanvändbart, är det harmlöst att […]