Nigellaolja mot förkylning

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Det svarta fröet är botemedel mot alla sjukdomar frånsett döden.”1 Det svarta fröet är nigellafröet. Ibn Abî ´Atîq nämnde att han besökte en sjukling och sade: ”Använd det svarta fröet. Ta fem […]

Dadlar och vatten i två månader

Muslim sade: 2972 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim berättade för oss, från sin fader, från Yazîd bin Rûmân, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade: ”Vid Allâh, min systerson! Vi kunde uppleva tre nymånar, det vill säga två månader, utan att någon eld tändes i Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Tvagning med olja i håret och på kroppen

Fråga: Hur korrekt är tvagningen om man har olja i håret eller på kroppen? Svar: Om någon har smörjt in håret i olja eller färgat det med henna, så är det harmlöst. Han får bestryka det ehuru vattnet inte kommer åt det. Det är förbisett eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var smord i […]