Sûfiyyah och hadîther

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/213) Hâfidh Abû Sa´îd an-Naqqâsh sade i ”Tabaqât-us-Sûfiyyah”: ”Muhammad bin Mansûr at-Tûsî var lärare till Abû Sa´îd al-Kharrâz och Abûl-´Abbâs bin Masrûq. Han skrev ned och återberättade en stor mängd hadîther.” Om du ser en Sûfî vara sysselsatt med hadîther, ska du lita på honom. […]

Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig? Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.

Lämnar Minâ den 11:e

Fråga: Vad gäller personen som utav okunnighet lämnar Minâ den 11:e? Svar: Hans vallfärd är ofullbordad. Han måste sona för att ha utelämnat steningen den 12:e och övernattningen natten till den 12:e och för att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ i förtid.

Är otukt och sprit förbjudna?

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om mannen som säger utav okunnighet att otukt och sprit är lovliga. När det sägs till honom att bådadera är förbjudna i Qur’ânen, säger han att de visst […]

Råkar tala i bönen

Fråga: Bryts bönen om man pratar utav glömska? Svar: Bönen bryts inte om man pratar utav glömska eller okunnighet, oavsett om den är frivillig eller obligatorisk. Allâh (subhânah) berättade att de troende sade: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 Då sade Allâh: ”Det […]

Sovande vallfärdare täcker huvudet

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren täcker hela kroppen inklusive sitt huvud medan han sover? Svar: Han ska avtäcka huvudet. Om han råkar täcka det utav glömska, tar han bara bort täcket. Samma sak gäller om han gör så utav okunnighet om domen; han ska bara ta bort det. Han ursäktas för sin glömska […]

Då måste flickan fasta

Fråga: En fjortonårig flicka har fått sin månadscykel. Hon visste inte att det betydde könsmognad varför hon utelämnade fastan. Vad är domen för det? Svar: Hon syndar inte för det uteblivna året. Hon var ju okunnig och okunnighet är en ursäkt. Men så fort hon får reda på att hon var ålagd att fasta måste […]

63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter. FÖRKLARING En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta […]

17. Gravdyrkarnas stora ignorans

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Beträffande det detaljerade svaret, så har Allâhs fiender många invändningar mot sändebudens religion som de lockar människorna från. En är att de säger att de inte avgudar med Allâh. De vittnar att ingen annan än Allâh allena skapar, försörjer, gagnar och skadar och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Ignorans eller mental störning

De tvångstankar som inte annullerar bönen är åtminstone föraktfulla, avvikelse från Sunnah och illvilja mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och hans följeslagares metod. Måhända höjer tvångstänkaren rösten så att han stör sin granne varpå folk börjar förtala honom. Därmed slår han flera flugor i en smäll: han lyder Satan, avviker från […]

Även ignoranten ska avvisas

För ett tag sen fick jag syn på en granskning, eller rättare sagt en förstörelse, av Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyahs bok ”Ighâthat-ul-Lahfân” där granskaren blottar sin klara och skandalösa okunnighet. Sett till att jag ser mig vara skyldig att måna om kunskapens status och värna om den profetiska Sunnah, har jag beslutat mig för att skriva […]

26. Varför är majoriteten otrogen?

Måhända säger någon: Hur kommer det sig att de flesta vänder religionen och tron ryggen om tron är och medför allt vad du har nämnt? De flesta bekämpar och hånar religionen och tron. Borde det inte vara tvärtom med tanke på att folk har ju förstånd med vilket de väljer fördelar framför nackdelar, det goda […]

3. Ahl-us-Sunnah betror ödet

9 – De säger det samtliga muslimer säger, nämligen det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1 10 – De säger att ingen kan undkomma Allâhs kunskap, överkomma Allâhs vilja eller […]

Slutade be efter missfall

Fråga: En kvinna fick missfall innan den åttionde dagen. Utav okunnighet lät hon bli att be under den tiden. Måste hon ta igen de bönerna? Svar: Ja, det måste hon göra. Ty hon utelämnade dem oskäligt. Hon hade vare sig månadsperiod eller barnsäng. Be!

Ignoranten som inte ursäktas för sin ignorans

Fråga: Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: ”Måhända säger han det utav okunnighet ändock han inte ursäktas för sin okunnighet.”1 Svar: Ty han är bland muslimer. Han har tillgång till de lärde, Qur’ânen och Sunnah. Alltså är han nonchalant. Detta är personen som kan veta men inte bryr sig. 1Kashf-ush-Shubuhât, sid. 21

Råkar klippa sig i Ihrâm

Fråga: Vad anser ni om personen som vallfärdar Qirân-vallfärden, klipper sitt hår efter Sa´y och förblir i Ihrâm till dess att han fullbordar sin vallfärd? Svar: Han är inte ålagd någonting. Han som avser att vallfärda Qirân-vallfärden, gör Tawâf och Sa´y, sedan råkar klippa sig för att han ser andra göra det (och inte för […]

11. Ibrâhîms kall

2 – Ibrâhîm, Allâhs förtrogne, var profeternas fader och de renläriga monoteisternas ledare. Allâh befallde sändebudens ledare och den siste profeten och hans samfund att följa honom och hans kall, praxis och metodik. Han (ta´âlâ) sade: وَإِذ قالَ إِبراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً إِنّي أَراكَ وَقَومَكَ في ضَلالٍ مُبينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذلِكَ نُري إِبراهيمَ مَلَكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ […]