Studenter sprider okända åsikter

Fråga: Vissa studenter sprider okända åsikter som är relaterade till föreskrivna domar. Är det korrekt? Svar: Det är inte korrekt. Sådana människor syndar stort. Ty människor följer deras utslag och utsagor. En människa skall inte tala utan rätt kunskap. Den oduglige skall inte tala om vetenskapliga frågor.

Berättarkedjan till Abu Hanifahs brev till al-Battî

Den fjärde boken handlar om ett brev som Imâm Abû Hanîfah skall ha skickat till Basrahs domare ´Uthmân bin Muslim al-Battî (d. 143). Brevet handlar om Irdjâ’ och Abû Hanîfahs ställning till det. Brevet är återberättat via Yahyâ bin Mutarrif al-Balkhî, från Abû Sâlih Muhammad bin al-Husayn as-Samarqandî, från Abû Sa´îd Sa´dân bin Muhammad al-Bustî, […]

De återberättar Abu Hanifahs ”al-Wasiyyah”

När Imâm Abû Hanîfah låg inför döden sägs han ha skrivit avhandlingen ”al-Wasiyyah”. Avhandlingen handlar om uppmaningar till hans elever och innehåller bland annat dogmatiska frågor. Hanafiyyah erkänner avhandlingen och nämner även dess berättarkedja. Muhammad bin al-Murtadhâ az-Zabîdî sade: ”Hela uppmaningen nämndes av Imâm Sârim al-Misrî i ”Nadhm-ul-Djumân” och av de senare al-Qâdhî Taqiyy-ud-Dîn at-Tamîmî […]

Ovetskap om de dödas dogm

Fråga: I Den heliga moskén i Makkah bes begravningsbönen för individer som är okända för sina dogmer. Skall bönen bes förbehållet för dem? Svar: Ha god tanke. Be inte förbehållet. Ha god tanke om muslimerna. Åkalla för de döda. Be begravningsbönen för dem.