Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Fastan är Min och Jag belönar för den.”1 Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ”Rena Mitt hus.”2 Fastans dygd sticker ut på två vis: 1 – […]

Imamens selfie

Fråga: Vissa imamer tar bilder på sig själva när de ber. Till och med deras ansikten kommer med. Vad är domen för det? Svar: Det är ögontjäneri. Det är inte tillåtet: وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ”Och då de reser sig för att be, reser de sig […]

Motivation till välgörenhet

Fråga: Fadern berättar för sina barn om välgörenhetens dygd och att han alltid får tillbaka pengar när han har skänkt välgörenhet. Är det motivation eller ögontjäneri? Svar: Det är motivation. Han berättar hur Allâh alltid ersätter hans välgörenhet med något som är än bättre för att motivera dem till välgörenhet. Det är bra.

Gravdyrkarnas ignorans om islam och avguderi

Måhända säger du att dessa gravdyrkare dementerar att de avgudar andra med Allâh (ta´âlâ) eller gör skapelser till Hans vederlikar och att det inte alls är avguderi att lita till helgon och ha en särskild dogm om dem. Jovars, men: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ”De yttrade ord som inte kom från hjärtat.”1 De […]

Det dolda avguderiet som många är okunniga om

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”1 Om mindre avguderi var fruktansvärt för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som besatt fulländad kunskap och stark tro, är det och värre än så än mer […]

Studentens högmod

Ögontjäneri är att en person talar på ett sätt som får folk att tro att han är lärd. Arrogans är att förkasta sanningen. Den uppstår i samband med debatter och fanatiska inställningar till åsikter eller rättsskolor. Du kan se hur den arrogante ser ned på andra och förkastar sanningen eftersom den inte är överensstämmande med […]

Jordiskt ögontjäneri på arbetsplats

Fråga: Vad är domen för jordiskt ögontjäneri där den anställde framstår extra flitig i chefens närvaro? Svar: Det är inte tillåtet. Det hör ju till arbetets ansvar. Det i sig hör till religionen. Det är inte tillåtet att framstå som seriös och flitig i chefens närvaro och slarva i hans frånvaro. Det är inte tillåtet. […]