Glömmer al-Fâtihah i andra Rak´ah

Fråga: Jag glömde läsa al-Fâtihah i andra Rak´ah. Vad åligger mig? Svar: Be en till Rak´ah, ty den Rak´ah är ogiltig; du utelämnade en av dess pelare. Be en till Rak´ah efter Taslîm. Och om du kommer på det efter ett tag tar du igen hela bönen. Bönen är som sagt ogiltig.

Betalar allmosa för fattig man

Fråga: Jag har en summa pengar som en svag man har lämnat hos mig för att jag skall förvara dem åt honom. De har legat hos mig ett helt år nu. Får jag betala allmosa från mina egna pengar å hans vägnar eftersom hans summa är liten och han är fattig? Svar: Allmosan är en […]

Leasing är ogiltig och förbjuden handel

Fråga: Jag arbetar på ett företag som säljer leasingbilar. Är min inkomst olovlig? Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har tagit beslut gällande leasing och fastställt att handeln är ogiltig och förbjuden. Alltså är det inte tillåtet att arbeta med det. Lämna det arbetet.

Allas bön är ogiltig

Fråga: Imamen förlorade sin tvagning men valde att fortsätta be klart. Vad är domen för hans och de leddas bön? Svar: Både hans och deras bön är ogiltig om de visste att hans tvagning bröts. Allas bön är ogiltig. Men om de fick reda på det efter bönen, är hans bön ogiltig till skillnad från […]