Bryts fastan av en våt dröm?

Fråga: Bryts fastan av en våt dröm? Svar: Om den fastande får en våt dröm på dagen är ingen skada skedd. Ty det sker ofrivilligt och sovaren ansvarar inte för sina handlingar.

Abu Bakrs kläder under anklarna

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

Bön med stomi

Fråga: Jag är sjuk och lever med en stomi. Är det tillåtet att be med den? Svar: Om han inte kan vara utan den ber han så gott han kan. I så fall spelar det ingen roll att något kommer ut ur honom ofrivilligt. Det är en sjukdom. Han får be så gott han kan: […]