För att gagna Ahl-ul-Bid´a

Fråga: När vissa bröder avråds från att umgås med Ahl-ul-Bid´a är deras motargument att de vill bara sammanlänka dem. Vad säger ni om det? Svar: Om de verkligen hade velat sammanlänka dem skulle de inte gått med dem. Om de verkligen hade velat sammanlänka, vetat Salafs metodik och haft kunskap om hur de äventyrar sig […]

Så skall gravdyrkarna behandlas enligt as-San´ânî

Måhända säger du att om dessa gravdyrkare är avgudadyrkare måste de även bekämpas och bemötas liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna. Den åsikten delar förvisso en grupp imamer. Enligt dem måste dessa människor först och främst kallas till Tawhîd. De måste få det klargjort att deras dogm är avguderi och att […]

Så skall ni kalla till islam

Jag har fått reda på att ni fördömer innovationer som sker på begravningsplatser varför stora problem har uppstått. Med det sagt hoppas jag att ni kallar till Allâh i enlighet med profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metod. Det vill säga att ni börjar kalla till Tawhîd och all sorts uppriktig dyrkelse tillägnad Allâh allena, […]

Varken offrade eller fastade

Fråga: En person som vallfärdade Tamattu´ kunde varken offra eller fasta de tio dagarna. Vad åligger honom nu? Svar: Han får fasta sina tio dagar nu. Istället för offret som han inte kunde offra får han fasta de tio dagarna nu.