Den ångerfulle innovatören

Fråga: Kan personen som brukade vara en ledande innovatör och sedermera ångrat sig offentligt börja undervisa Ahl-us-Sunnah eller måste han först studera under de lärda? Svar: Han måste ångra sig för innovationerna, lämna dem och offentliggöra dem. Därtill skall han vara lärd och gagnande. Efter att han har ångrat sig och offentliggjort sin ånger, får […]