Muslimska barn till paradiset

När det kommer till de troendes barn, har de lärde inga delade åsikter om att de hamnar i paradiset. Abû Ya´lâ bin al-Farrâ’ al-Hanbalî berättade att Imâm Ahmad sade: ”Det finns inga meningsskiljaktigheter om att de är i paradiset.” Denna åsikt fastslår även jag. Visserligen nämnde Shaykh Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr att vissa lärde ställde […]

55. Visdom bakom godhet och ondska

Allâh har bestämt allting, såväl det goda som det onda, tron och otron, vägledningen och villfarelsen. Men ur Allâhs skapandes synvinkel är det onda inte ont, ty Han skapade det utav vishet. Däremot är det ont i förhållande till den som drabbas av det. Död, skada och tråkigheter betraktas som onda av den drabbade. Men […]

54. Moraliska tyglar i tron på ödet

Den som förnekar en av dessa fyra nivåer hädar. Han (ta´âlâ) sade: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok…” Boken åsyftar Den bevarade tavlan. مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ”… innan Vi sätter den […]

53. Ödets fyra nivåer

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det, skall betros. Allt har vår Allâh, vår Herre, bestämt. Alltets öden ligger i Hans hand. De härrör från Hans beslut. FÖRKLARING Tron på beslutet och […]

6. Allt är bestämt av Allah

[10] Det är obligatoriskt att tro på ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det, det stora i det och det lilla i det, det uppenbara i det och det dolda i det, det omtyckta i det och det föraktfulla i det, det fina […]

Vad hände med Ahl-ul-Bid´as rättvisa?

Ahmad bin Hanbal sade: ”En man från Ahl-ul-Hadîth underrättade mig att Yahyâ bin Sâlih sade: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade tio hadîther.” Det vill säga de om beskådningen av Allâh. Det verkar som att han tenderade till Djahms åsikt.” Och Mu´tazilah säger: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade hadîtherna om namnen och egenskaperna, beskådningen och nedstigningen, […]

Skillnad på kärlek och vilja

Du måste skilja mellan viljan och kärleken. Allâh älskar att Hans slavar tror och gör goda handlingar. Ur ett språkligt perspektiv är viljan allmännare än kärleken. Allâh älskar inte allt Han vill. Men Han vill allt Han älskar. Alla verser som bekräftar Allâhs vilja gör så för att understryka att Han förfogar och gör allt […]

Umgänge med skolastiker förbjudet

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar. De förbjöd sittningar med skolastiker. Och läsning av skolastikers böcker.” De (rahimahumâ Allâh) fördömde att böcker skrivs utan bevisningar från hadîther och rapporteringar från följeslagare och efterföljare. Böcker som är baserade på egna tycken och saknar bevis […]