Tid och plats ändrar inte på domar

Fråga: Principen säger att utslag varierar beroende på tid och plats. Måhända ställer någon en fråga vars svar varierar beroende på frågeställarens tillstånd. Vad gäller? Svar: Som sagt, de varierar beroende på landets tillstånd, situation, termer och traditioner. Dock förblir Allâhs dom. Allâhs dom förblir och den ändras alltså inte. Ingenting är förbjudet ibland och […]

Jämna och kompakta rader

32 – Allahs sändebud [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Är det obligatoriskt att säga efter böneutroparen?

Är det obligatoriskt eller rekommenderat att säga efter böneutroparen? Enligt den övervägande åsikten, som för övrigt delas av majoriteten, är det inte obligatoriskt. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh): ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 Han befallde inte de andra att […]

Vad görs efter Istikhârah-bönen?

Fråga: Om jag har bett Istikhârah-bönen. Måste jag därefter göra det jag har bett om? Svar: Nej, det är inte obligatoriskt. Antingen litar du till Allâh och tar dig an det du har bett om eller också gör du inte det. Det är inga problem.

Rekommenderad gnuggning

Fråga: Är det obligatoriskt att gnugga fötterna under tvagningen? Svar: Gnuggning är rekommenderad. Vad som är obligatoriskt är att alla kroppsdelar blöts så att ingenting förblir torrt. Den som gnuggar har gjort en rekommenderad handling. För övrigt är det inte obligatoriskt.

Maka får inte gå på lektioner

Fråga: Makan ber maken om tillstånd att få gå på lektion om bara en gång i månaden. Maken går inte med på det. Vad råder ni oss? Svar: Gå inte ut utan hans tillstånd. Att hon går på lektion är rekommenderat och att hon lyder sin make är obligatoriskt, särskilt om hennes vistelse i hemmet […]

Tjuvens gömställe

Fråga: I en polislös stad härjar ett farligt gäng som stjäl folks egendomar. Det finns en man som vet var deras gömställe ligger. Får han tillsammans med andra modiga män ta tillbaka stöldgodsen utan deras vetskap och sedan antingen annonsera dem eller också återge dem till deras ägare? Eller anses även återtagandet vara stöld? Svar: […]

Fredagsbönen lämnas inte för något arbete

Fråga: Om en person får en statlig och mycket nödvändig uppgift att utföra en fredag, måste han då be fredagsbönen eller får han be Dhuhr istället? Svar: Varje muslim som hör böneutropet eller är på en plats där böneutropet hörs måste be fredagsbönen. Allâh (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ […]