Allmosor till judar och nasaréer

581 – Jag hörde Ahmad bli frågad om det är tillåtet att ge allmosor till judar och nasaréer. Han svarade: ”Ja, det är tillåtet så länge allmosorna inte är obligatoriska.”

Icke-bedjarens fasta är ogiltig

Fråga: Vad är domen för att fasta Ramadhân om man oskäligt låter bli att be de obligatoriska bönerna till fullo? Svar: Den som slarvar med bönen har ingen giltig fasta eller någon annan handling. Avsaknad bön är otro och den otrognes handlingar är ogiltiga. Bönen är islams andra pelare, fastan är den fjärde. Bönen är […]

Frivillig bön stör inte studier

Fråga: Är studier bättre än frivilliga böner som bes i samband med de obligatoriska (الرواتب)? Svar: Ja. Studier är bättre än nattbönen och de frivilliga bönerna som bes i samband med de obligatoriska. Men frivilliga böner som bes i samband med de obligatoriska distraherar inte studierna. Således skall de inte försummas.

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]

För att hamna i paradiset

Muslim sade: 14 – Abû Bakr bin Ishâq berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som […]