Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd?

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A) Tid: 25:15 Fråga: Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd? Svar: Det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna och en grav synd att vara dålig mot dem. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs […]

Alltid två Raka´ât efter Tawâf

Fråga: Bes två Rak´ât efter varje Tawâf? Svar: Ja. Det är rekommenderat att be två Rak´ât efter varje Tawâf, oavsett om den är rekommenderad eller obligatorisk.

Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar? Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett […]

Därav platsbyte efter obligatorisk bön

Fråga: Vad är visheten med att byta plats efter obligatorisk bön och be rekommenderad bön någon annanstans? Svar: Mig veterligen finns det ingen bekräftad hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sakfrågan. Bara svaga hadîther rapporteras i ämnet. Däremot säger vissa lärde som anser att platsbyte är rekommenderat att visheten ligger i att […]

Ändrad plats efter obligatorisk bön

Fråga: Finns det någon hadîth som rekommenderar att den bedjande byter plats efter obligatorisk bön? Svar: Mig veterligen finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Dock brukade Ibn ´Umar och många andra Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) göra så. Det är alltså högt i tak där. Visserligen är hadîthen som Abû Dâwûd rapporterar om det svag, […]

Därför särskiljs Shawwâl

Om någon undrar vad som särskiljer fastan i Shawwâl då dygden uppnås oavsett när de sex dagarna fastas på året, lyder svaret på följande sätt: Fastan i Shawwâl medföljer dygden i Ramadhâns fasta. Med andra ord är det som att man har fastat en obligatorisk fasta ett helt år, sade Ibn-ul-Mubârak. Det sägs att at-Tirmidhî […]

Fastans sovare

Fråga: Vad är domen för att sova hela dagen lång? Vad är domen för fastan om man vaknar till obligatorisk bön och sedan lägger sig på nytt? Svar: I det första fallet sover personen hela dagen. Helt klar misshandlar han sig själv och trotsar Allâh (´azza wa djall) då han inte ber i tid. Tillhör […]

Dold eller öppen välgörenhet?

Allâh (´azza wa djall) sade: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ”Om ni ger så att andra ser det är det gott och väl; men om ni hjälper de fattiga i tysthet är det bättre för er.”1 Om ni visar er välgörenhet, så är det bra gjort. Det är […]

Ändrad avsikt under fastan

Fråga: En man avsåg att avbryta fastan varefter han ändrade sig. Vad är domen för det? Svar: Fastan är avbruten och ogiltig. Därtill måste han ta igen den dagen eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1 När han avsåg att […]

Fulltalig obligatorisk bön bakom frivillig imam

Fråga: En bedjare som bad frivillig bön ledde en annan bedjare i obligatorisk bön. Den obligatoriska bönen var fyra Raka´ât. Imamen gjorde Taslîm efter två Raka´ât varpå den ledde reste sig upp och fulländade sin bön. Vad är domen för det? Svar: Det är harmlöst att bedjaren som ber frivillig bön leder en som ber […]

Välgörenhet till otrogna

Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Under vapenvilan med Quraysh kom min hedniska moder till mig. Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Min moder har kommit till mig villigt. Skall jag ha kontakt med henne?”1 Han sade: ”Ja, ha kontakt med din moder.”2 Den andra formuleringen […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

Kunskap som skall och inte skall spridas

Det har autentiserats att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) undanhöll många hadîther som muslimerna inte är i behov av. Han sade: ”Om jag hade spridit dem skulle denna strupe huggits av.”1 Detta är ingen som helst undanhållning av kunskap. Obligatorisk kunskap måste spridas och samfundet är skyldigt att bevara den. Kunskap om förträffliga handlingar som […]

Böneplats på begravningsplats

Fråga: I Algeriet finns en böneplats på en begravningsplats. Där ber de först den obligatoriska bönen och därefter begravningsbönen. Vad är domen för det? Svar: Det är inte tillåtet att be obligatoriska böner på begravningsplatser. Det är förbjudet. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid låg böneplatsen utanför begravningsplatsen. Begravningsbönen bads utanför begravningsplatsen. Det […]

Kommer ihåg missad Fadjr under fredagsbönen

Fråga: En fredag miste jag Fadjr. Det var först när jag vaknade till fredagsbönen och började be den med imamen som jag kom på att jag inte hade bett Fadjr. Följaktligen bytte jag avsikt till Fadjr. Var det korrekt gjort? Svar: Nej. De säger att den som byter avsikt från en obligatorisk bön till en […]

Därför är inte samlingsbönen obligatorisk

al-Bukhârî sade: 674 – Zuhayr och Wahb bin ´Uthmân sade, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Om någon av er äter, skall han inte ha bråttom förrän han är klar ändock Iqâmah har lästs.”1 Vissa argumenterar med denna hadîth för att samlingsbönen inte […]

Ingen samlingsbön, ingen vittnesbörd

Fråga: Godtas vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen? Svar: Nej, den godtas inte. Samlingsbönen är obligatorisk. Det har även sagts att den utgör ett villkor. Alltså godtas inte vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen. Ty om han tar lätt på samlingsbönen lär han göra minst samma sak med vittnesbörden.

Skall inte nonchaleras

Fråga: Är sol- och månförmörkelsebönen rekommenderad eller obligatorisk? Svar: Det är den viktigaste frivilliga bönen. Vissa lärda anser till och med att den är obligatorisk. Den korrekta åsikten som delas av majoriteten är att den är rekommenderad. Dock den bästa rekommenderade bönen. Den skall nämligen inte nonchaleras.

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]