Unik bok alla lärare bör ha

Inga lärde är ovetande om att Hâfidh Zakiyy-ud-Dîn ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirîs bok ”at-Targhîb wat-Tarhîb” är den mest kompletta och nyttigaste boken i ämnet. Alla motiverande och avskräckande hadîther som finns i de sex Sunnah-böckerna och andra har han nästintill inkluderat. En bok som förkunnare och rådgivare, predikanter och lärare, knappt kan vara utan. Därtill […]

Den nyttigaste kallaren

Den lärde som underkastar sig Lagstiftarens budskap är han som tar sig an att, med hjälp av karaktärerna i Qur’ânen och Sunnah, lära slavarna, vägleda dem till sanningen, avleda dem från falskheten, förhindra dem från innovationerna och hejda dem från alla misstag och tabbar. Han underlättar och försvårar inte, ger glada budskap och avskräcker inte. […]