Muslimens förhållande till Väst

Det väldiga historiska beviset klargör till fullo hur muslimer ska förhålla sig till den västerländska civilisationen. Via klargörandet framgår det nyttiga och det skadliga, det fina och det fula, det sanna och det falska. Fulländade och definitiva forskningar bevisar att den västerländska civilisationen består av både nytta och skada. Det nyttiga är dess materiella utveckling […]

Sinkad allmosa

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan? Svar: Om det är på grund av en nytta, som att vänta in den behövande och ge den till honom när han dyker upp, så är det harmlöst. Det är tillåtet att sinka allmosan för ett korrekt syfte.